Autolease voordeel

Tips en advies

Per 1 januari 2007 vindt er een nieuwe wijziging plaats in de BPM bijtelling voor werknemers die in een leaseauto uit het buitenland rijden.

Beschikking Europees Hof van Justitie
Nederlandse werknemers die in Nederland gebruikmaken van een buitenlandse huur- of lease auto, zullen voortaan een tijdevenredige BPM betalen in plaats van volledige BPM.

De reden voor deze maatregel is een beschikking van het Europese Hof van Justitie waarin wordt gesteld dat de heffing van de volle BPM in dergelijke gevallen in strijd is met het vrije verkeer van diensten in de Europese Unie

Als een Nederlandse werknemer in het buitenland een auto huurt of least, moet hij voordat hij de auto in Nederland gebruikt, aangifte doen van tijdsevenredige BPM onder gelijktijdige betaling van die belasting. Deze regeling is overigens niet van toepassing voor auto’s die vanuit het buitenland duurzaam ter beschikking worden gesteld aan een Nederlands ingezetene.

Duurzaam ter beschikking staan
Er is sprake van duurzaam ter beschikking stellen wanneer de periode van de terbeschikkingstelling meer bedraagt dan drie jaar. Wel is voor het gebruik van buitenlandse huurauto’s ook motorrijtuigenbelasting verschuldigd.

Hoe werkt de regeling
Er moet voor aanvang van het weggebruik een tijdsevenredige BPM betaald te worden ter grootte van:

  • 0,57% van de netto catalogusprijs per gehele of gedeeltelijke maand. Dit percentage geldt bij benzinemotoren.
  • 0,74% bij auto’s met een dieselmotor.

In de praktijk betekent dit dat de BPM over het algemeen lager zal uitvallen dan op grond van de afschrijvingstabel zou kunnen worden berekend. Daar staat echter een hogere administratieve last tegenover, te denken valt aan verzekering en kentekenregistratie in het buitenland.

AUTODOC.BE